Krupka | Skalky skřítků

Vytisknout

 

Najdete zde malé skalky, které jsou velké od dvou do osmi metrů. Mezi skalkami jsou posazeni vymodelovaní skřítci.

Pověst říká, že zde žili lesní skřítci, kteří vařili pivo a vyměňovali ho s permoníky obývající okolní štoly za drahé kovy. Jednoho dne krupský měštaň zachránil skřítka, který spadl do staré štoly, a naoplátku mu skřítek prozradil, jak vařit pivo.

Ke skalkám vás z Krupky zavede zeleně značená vycházková trasa.

 

 

 Zdroj: foto+text seznam.cz 

 

1622x1080_NyanMA.jpg